Despre proiect

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului:

Federatia Sindicatelor Cimentistilor din Romania in calitate de aplicant, impreuna cu Tils Romania si trei parteneri transnationali (Camporlecchio Educational, Ecosistemi si I-CSR) isi propune cu sprijinul co-finantarii obtinute prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sa intareasca capacitatea personalului partenerilor sociali si al organizatiilor societatii civile de a contribui activ la politicile si practicile de responsabilitate sociala a intreprinderilor.

Concret, intre iulie 2010 iunie 2012, ne propunem sa:

 • educam personalul partenerilor sociali si al organizatiilor societatii civile in legatura cu rolul acestora in promovarea si implementarea de actiuni RSI;
 • stimulam si promovam dialogul civic si social privind conceptul si beneficiile RSI in industria cimentului;
 • promovam transferul international de bune practici in domeniul RSI in industria cimentului;
 • incurajam schimbul de cunostinte RSI intre angajatii partenerilor sociali si ai organizatiilor societatii civile;
 • incurajam o dezvoltare armonioasa a comunitatilor locale in care sunt localizate fabricile de ciment prin implicarea partilor interesate la nivel local.

Cui ne adresam?

 • personalului sindicatelor, care detine un rol important in promovarea RSI prin capacitatea sa de a facilita dialogul social in interiorul firmei, fiind in masura sa influenteze cultura organizationala si relatia angajat-angajator;
 • personalul patronatelor care joaca un rol semnificativ in influentarea deciziilor din cadrul firmelor;
 • personalul organizatiilor societatii civile, principalul partener de lucru al companiilor in dezvoltarea si implementarea de initiative

De ce este necesar acest proiect?

Tot mai multe ntreprinderi con?tientizeaz? faptul c? exist? o rela?ie direct? ntre profit ?i bunele practici n ceea ce prive?te comportamentul etic ?i cel ecologic. RSI se numara printre actiunile pe care proiectul si le propune sa le dezvolte pentru ca sectorul productiei de ciment din Romania sa se constituie intr-o adevarata buna practica de RSI la nivel national si european

RSI trebuie s? fie parte a dialogului social, de aceea schimbul de informa?ii ?i consultarea dintre guvern, patronate ?i sindicate ar trebui s? fie mai bine organizate. Consultarea nu trebuie s? vizeze numai problematica social? dar ?i pe cea legata de mediu.

Politicile de baz? RSI privesc:angaja?ii;mediul;comunitatea.

n dialogul social bi sau tripartit sindicatele trebuie s? fac? apel la RSI ca un argument n plus sau ca o modalitate suplimentar? pentru rezolvarea solicit?rilor lucr?torilor, pentru aplicarea ?i respectarea contractelor de munc?.

Sindicatele pot determina nu numai schimbul de informa?ii ntre actorii sociali ci ?i integrarea RSI n politicile na?ionale ?i locale, precum ?i integrarea acolo, unde este posibil, a principiilor de RSI n managementul firmelor. Sindicatele trebuie s? fie cele care descoper? nevoile comunit??ii pe care o reprezint?, le ierarhizeaz? ?i apreciaz?, mpreun? cu firmele ?i autorit??ile locale, care dintre acestea se pot solu?iona.

n monitorizarea ?i verificarea ac?iunilor desf??urate sub numele de RSI este necesar s? fie direct implicate ?i sindicatele n sensul unui audit social, a unui gen de multipartitism.; auditul social trebuie s? se realizeze pe temeiul unor criterii, indicatori, la stabilirea c?rora s? fie implicate direct sindicatele.

Preocuparile companiilor in domeniul RSI trebuie sa acopere :

 1. Protectia si drepturile salariatilor;
 2. Respectul fata de clienti;
 3. Furnizorii si contractantii sa respecte regulile companiei;
 4. Monitorizarea activitatilor companiei pentru a evita actele de coruptie;
 5. Grija fata de mediu (planeta).

La nivel national, industria cimentului reprezinta unul dintre principalii promotori ai responsabilitatii sociale si de mediu a intreprinderilor.

Aspectele sensibile din sfera economica, sociala si de mediu a industriei cimentului au determinat ca acest sector sa fie supus unor presiuni crescande din partea autoritatilor si a publicului pentru a-si asuma angajamente in domeniul dezvoltarii durabile.Ca raspuns la aceste presiuni, sectorul cimentului a inregistrat progrese semnificative in domeniul implementarii RSI, fiind dat la nivel mondial ca exemplu sectorial de buna practica. Pasii cei mai importanti au fost realizati in domeniul transparentei practicilor de RSI, al sanatatii si securitatii la locul de munca, al consumului de energie si al emisiilor de gaze cu efecte de sera.

Progresele RSI din ultimii ani inregistrate de companiile producatoare de ciment au fost facilitate de un cadru institutional la nivel international bine conturat si productiv, care a permis initiative sectoriale agregate, a incurajat sensibilizarea privind RSI a sectorului si schimbul de bune practici.

Ce ne propunem sa realizam?

 • Intre iulie 2010 februarie 2011 vom dezvolta infrastructura online ce va facilita dialogul intre personalul organizatiilor non-guvernamentale, al sindicatelor si patronatelor. CEMENTnet isi propune sa reprezinte o retea online complexa, constand in trei componente complementare: un portal Web ce va oferi informatii despre evolutia proiectului si membrii retelei; o platforma de e-learning in domeniul RSI si o comunitate online pentru networking si schimbul de informatii. Pentru ca reteaua sa raspunda cat mai bine nevoilor grupului tinta, caracteristicile CEMENTnet vor fi adaptate si imbunatatite in cadrul unor intalniri cu reprezentanti ai grupului tinta, in perioada ianuarie-februarie 2011. In aprilie 2011 CEMENTnet va fi lansata public printr-o conferinta de presa;
 • Intre iulie 2010 decembrie 2010 vom realiza o analiza detaliata a situatiei actuale si a perspectivelor RSI la nivel national in general si in industria cimentului in special. Plecand de la experiente europene, analiza va identifica rolul concret pe care actorii sociali si ai societatii civile il pot juca in promovarea si implementarea initiativelor de RSI. Din ianuarie 2011 analiza va fi disponibila online iar concluziile sale vor fi imprimate intr-o brosura diseminata de-a lungul proiectului;
 • Intre aprilie 2011 aprilie 2012 vom 40 de membri activi in organizatiile non-profit, in sindicate si patronate care sa ia parte la un program complex de formare in domeniul RSI, ce va aborda subiecte precum concepte de baza de RSI, informarea si dialogul cu partile interesate, implicarea partilor interesate in conducere, studii de caz: parteneriate pentru campanii impotriva poluarii, RSI in industria cimentului (aspecte sociale si de mediu-protectia mediului, diminuarea poluarii fabricilor, European Trading Scheme, bune practici de campanii RSI, sanatate si securitatea muncii, impactul productiei de ciment asupra comunitatilor locale) etc. Cei 40 de participanti vor fi impartiti in 4 grupe, cursurile avand loc in lunile mai, august, noiembrie 2011 si februarie 2012, in Bucuresti, Bihor, Constanta si Prahova. Programul de formare se va baza pe o abordare mixta constand in cursuri face-to-face si online, in cadrul platformei de e-learning;
 • Intre iulie 2011 februarie 2012 vom organiza trei seminarii mixte in domeniul RSI in Bucuresti (RSI si bunastarea angajatilor in sectorul cimentului), in judetul Constanta (Implicarea partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile in reducerea poluarii) si judetul Bihor (RSI si procesele de delocalizare), pentru a stimula dialogul social si civic intre partile interesate;
 • Intre februarie 2012 aprilie 2012 vom organiza o vizita de studiu de 5 zile pentru cei 40 de participanti in Italia, in regiunea Toscana, pentru a facilita transferul european de cunostinte si bune practici;
 • In mai 2012 vom prezenta publicului in cadrul conferintei de incheiere principalele realizari si concluzii ale proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului

- Proiectul va avea o pagina web realizata si actualizata in permanenta;

- Se va elabora un newsletter, care va fi distribuit atit in versiune electronica cit si imprimata;

- Se va realiza un Manual al utilizatorului retelei CEMENTnet, care va fi incarcat pe portalul CEMENTnet ;

- Se va realiza o comunitate virtuala in care utilizatorii vor putea sa: participe la forumul de discutii, faca schimb de mesaje si de documente, incarce documente si execute anchete;

- Se va realiza un raport despre RSI in Romania si in industria cimentului ;

- Se va realiza Cartea alba a RSI in industria cimentului in versiune tiparita; aceasta va fi de asemenea incarcata pe pagina web a proiectului

Cartea alba va fi trimisa catre diverse autoritati si institutii publice nationale si locale;