De ce este necesar acest proiect?

Tot mai multe ntreprinderi con?tientizeaz? faptul c? exist? o rela?ie direct? ntre profit ?i bunele practici n ceea ce prive?te comportamentul etic ?i cel ecologic. RSI se numara printre actiunile pe care proiectul si le propune sa le dezvolte pentru ca sectorul productiei de ciment din Romania sa se constituie intr-o adevarata buna practica de RSI la nivel national si european

RSI trebuie s? fie parte a dialogului social, de aceea schimbul de informa?ii ?i consultarea dintre guvern, patronate ?i sindicate ar trebui s? fie mai bine organizate. Consultarea nu trebuie s? vizeze numai problematica social? dar ?i pe cea legata de mediu.

Politicile de baz? RSI privesc:angaja?ii;mediul;comunitatea.

n dialogul social bi sau tripartit sindicatele trebuie s? fac? apel la RSI ca un argument n plus sau ca o modalitate suplimentar? pentru rezolvarea solicit?rilor lucr?torilor, pentru aplicarea ?i respectarea contractelor de munc?.

Sindicatele pot determina nu numai schimbul de informa?ii ntre actorii sociali ci ?i integrarea RSI n politicile na?ionale ?i locale, precum ?i integrarea acolo, unde este posibil, a principiilor de RSI n managementul firmelor. Sindicatele trebuie s? fie cele care descoper? nevoile comunit??ii pe care o reprezint?, le ierarhizeaz? ?i apreciaz?, mpreun? cu firmele ?i autorit??ile locale, care dintre acestea se pot solu?iona.

n monitorizarea ?i verificarea ac?iunilor desf??urate sub numele de RSI este necesar s? fie direct implicate ?i sindicatele n sensul unui audit social, a unui gen de multipartitism.; auditul social trebuie s? se realizeze pe temeiul unor criterii, indicatori, la stabilirea c?rora s? fie implicate direct sindicatele.

Preocuparile companiilor in domeniul RSI trebuie sa acopere :

  1. Protectia si drepturile salariatilor;
  2. Respectul fata de clienti;
  3. Furnizorii si contractantii sa respecte regulile companiei;
  4. Monitorizarea activitatilor companiei pentru a evita actele de coruptie;
  5. Grija fata de mediu (planeta).

La nivel national, industria cimentului reprezinta unul dintre principalii promotori ai responsabilitatii sociale si de mediu a intreprinderilor

Aspectele sensibile din sfera economica, sociala si de mediu a industriei cimentului au determinat ca acest sector sa fie supus unor presiuni crescande din partea autoritatilor si a publicului pentru a-si asuma angajamente in domeniul dezvoltarii durabile.Ca raspuns la aceste presiuni, sectorul cimentului a inregistrat progrese semnificative in domeniul implementarii RSI, fiind dat la nivel mondial ca exemplu sectorial de buna practica. Pasii cei mai importanti au fost realizati in domeniul transparentei practicilor de RSI, al sanatatii si securitatii la locul de munca, al consumului de energie si al emisiilor de gaze cu efecte de sera.

Progresele RSI din ultimii ani inregistrate de companiile producatoare de ciment au fost facilitate de un cadru institutional la nivel international bine conturat si productiv, care a permis initiative sectoriale agregate, a incurajat sensibilizarea privind RSI a sectorului si schimbul de bune practici.