Angajatii si industria

IV. ANGAJAŢII ŞI INDUSTRIA

IV. 1. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ

 • Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă reprezintă o problemă centrală în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi este un subiect central în materie de responsabilitate socială corporativă. Din acest motiv, începând din anul 1989, Comisia UE a indicat dispoziţiile referitoare la acest subiect prin intermediul mai multor directive.
 • Potrivit Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate la locul de muncă (2010), 3,2% din oamenii din UE-27 (aproximativ 6,9 milioane de persoane) de 15-64 ani care au lucrat în cursul anului 2006 au avut unul sau mai multe accidente la locul de muncă în ultimele 12 luni. Sectorul de ciment este al doilea sector afectat de rata de incidenţă a accidentelor la locul de muncă, numai după sectorul de construcţii, şi prezintă una dintre cele mai mari rate a accidentelor mortale, clasându-se după agricultură şi sectorul de construcţii.
 • În general, cele mai frecvente problemele de sănătate legate de muncă sunt afecţiunile musculo-scheletice, care includ probleme osoase, articulare sau musculare, care afectează în principal spatele, gâtul, umerii, braţele sau mâinile şi picioarele. Principalii factori ocupaţionali de risc pentru sănătate şi siguranţă care apar pe parcursul fazelor operaţionale ale activităţilor de fabricare a cimentului includ expunerea la praf, căldură, zgomot si vibraţii; pericolele fizice, inclusiv alunecări, împiedicări şi căderi, expunerea la radiaţii şi materiale chimice, impactul cu vehiculele; lucru la înălţime.
 • Companiile din sectorul cimentului ar putea îmbunătăţi condiţiile de lucru ale angajaţilor lor şi sănătatea şi securitatea în muncă dezvoltând următoarele practici:
 • Definirea unei politici de sănătate şi de siguranţă, care defineşte obiectivele generale şi specifice, obiectivele şi termenele care urmează să fie atinse în ceea ce priveşte prevenirea H&S, de asemenea, inclusiv acţiuni specifice pentru atingerea acestora; obiectivul comun general este îmbunătăţirea continuă şi monitorizarea progreselor înregistrate periodic, declarând obiectivul “zero accidente”.
 • Monitorizare OSH, identificarea unor indicatori specifici pentru a defini nivelul accidentelor grave şi mortale la locul de muncă şi consecinţele lor negative asupra dezvoltării activităţilor, cu privire la nu numai la salariaţii direcţi, ci, de asemenea, la cei angajaţi în mod indirect de către contractanţi sau subcontractanţi, şi de persoane civile care ar putea fi implicate în accidente; această activitate ar putea ajuta companiile să verifice mai bine condiţiile de sănătate şi îmbunătăţirea siguranţei.
 • Gestionarea bunelor practici pentru punerea în aplicare a elementelor de siguranţă defineşte unele norme specifice de comportament pentru a evita riscurile legate de securitatea angajaţilor şi managerilor.
 • Punerea în aplicare a sistemului de management al sănătăţii şi siguranţei, util pentru măsurarea problemelor SSO; acest proces include diferite faze, dintre care o parte centrală este dedicată evaluării riscurilor şi ar putea fi certificată prin standardul internaţional OHSAS 18000.
 • Practici adresate contractorilor, pentru a garanta că aceleaşi condiţii de lucru şi procedurile SSO sunt respectate, de asemenea, de-a lungul lanţului valoric; acest obiectiv poate fi atins cerând contractanţilor să aplice aceleaşi politici H&S sau prin introducerea unui “cărţi de identitate c contractantului” pentru certificarea faptului că angajaţii acestora posedă toate documentele necesare şi licenţele profesionale necesare şi care au terminat un curs integral de instruire cu privire la siguranţă.
 • Promovarea sănătăţii şi a siguranţei şi instruire adresată angajaţilor, dar şi pentru comunitatea externă, în scopul de a îmbunătăţi gradul de conştientizare a importanţei acestui subiect şi, prin urmare, pentru a reduce riscurile H&S.
 • Socializare pentru durabilitate, prin combinarea cu alte companii din sectorul cimentului şi cu iniţiative instituţionale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea SSO în sector.

IV. 2. INSTRUMENTE SOCIALE ALE CSR

  1. SA8000®

www.sa-intl.org/SA8000; www.socialfingerprint.org

Social Accountability International (SAI) este o organizaţie non-profit, multi-stakeholder creată pentru a promova  – datorită normelor de adoptare voluntară -  drepturile umane a muncitorilor şi responsabilitatea socială a societăţilor stimulând respectarea condiţiilor de muncă demne şi respectarea drepturilor lucrătorului . SAI a dezvoltat unul dintre standardele sociale cele mai cunoscute în lume, SA8000 ®, o marcă de garanţie recunoscut în universul codurilor de adoptare voluntară şi a iniţiativelor  de standard. Peste un milion şi 400 persoane ca trăiesc în 65 State din lume lucrează în structuri certificate SA8000 ®. SAI lucrează pentru a proteja integritatea lucrătorilor dezvoltând competenţe locale şi sisteme de responsabilitate însoţite de standarde de referinţă. SAI convoacă stakeholders-lucrători, societăţi, organizaţii neguvernamentale(ONG), sindicate şi guverne, pentru a începe un dialog activ îndreptat către cercetarea unor strategii care să îmbunătăţească condiţiile de muncă. SAI este printre liderii mondiali de gestionarea a lanţului de furnizori şi  e a formării Responsabilităţii  Sociale a societăţii: de la crea sa în 2007, SAI a format peste 20.000 persoane.

SAI’s Social Fingerprint® Program este set de formare şi instrumente care au scopul de a susţine societăţile în dezvoltarea sistemelor de management. Programul dezvoltă modalităţi de implementare credibile, problematice şi eficiente datorită  platformei on-line Social Fingerprint® Training Center. Prin intermediul Social Fingerprint® Program, societăţile pot selecţiona componentele pentru a îmbunătăţi codul lor existent, pentru a evalua prestaţiilor lor sociale sau cele ale furnizorilor lor. SAI are sediul său principal în Statele Unite şi sedii de reprezentanţă în  Brazilia, China, Costa Rica, India, Ţările Nordice, Nicaragua, Filipine, Elveţia, Emiratele Arabe şi  Statele Unite.

  1. OHASA18001

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/

OHASA 18001 este în acelaşi timp un standard şi o certificare a sănătăţii şi a siguranţei. Ca certificare, asigură gestionarea regulamentară a siguranţei lucrătorilor în orice societate aflată în posesia acesteia. În schimb, ca standard defineşte necesitatea unui sistem de gestionare a sănătăţii şi a siguranţei care permite unei organizaţii să supravegheze riscurile sale şi să îmbunătăţească performanţele acesteia.

  1. ISO26000

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm

ISO 26000 este o linie directoare internaţională lansată recent de Organizaţia Internaţională a  Standard (ISO), stabilită cu reprezentaţii diverselor categorii (angajatori, sindicate, ONG,m universităţi, guverne, etc.) din 90 ţări. Obiectului ’ISO 26000 – o ISO SR- este de a definit liniile directoare pentru adoptarea de politici şi de practici de Responsabilitate Socială a Societăţii plecând de propria cultură de organizare şi de la propriile valori ale societăţii. Prin urmare ’ISO 26000 nu este atestabilă, dar constituie în orice caz o referinţă fundamentală pentru RSI.

Lasa un raspuns