Anunt achizitie servicii de tiparire si distributie

mai 9, 2011 in Proiect de cementnet

Anunt achizitie servicii de tiparire si distributie

Federa?ia Sindicatelor Cimentistilor din Romania , cu sediul in Fieni, Str. Aurel Rainu, nr. 34, Judetul Dambovita, Romania, organizeaz? procedura de prospectare a pietei � studiu de piata pentru achizitionarea serviciilor de tiparire si distributie, pentru proiectului Promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului�, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 � 2013.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este oferta cu pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti se poate obtine prin e-mail proiectfscr.manager@yahoo.com;
Termenul limit? de primire a ofertelor este 16.05.2011 ora 10,00.
Informa?ii suplimentare se pot obtine prin e-mail: proiectfscr.manager@yahoo.com;